Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Shop Korea

  • Địa chỉ : 127 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Email : Kimharang2401@gmail.com
  • Website : http://hangxachtayKorea.com
  • Điện thoại : 0909 540 108 - 0104 675 2799